ГЕРЕЖЕНІВСЬКА    СІЛЬСЬКА         РАДА

                                                                                              УМАНСЬКОГО       РАЙОНУ     ЧЕРКАСЬКОЇ         ОБЛАСТІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       П Р О Т О К О Л

       ВІСІМНАДЦЯТОЇ  ПОЗАЧЕРГОВОЇ СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

                                            VІІ  скликання

                                       

с.Гереженівка                                                         12 червня 2017 року

 

 

 

 

1.Обрано депутатів до сільської ради                   -   12

 

2.Взяли участь в роботі сесії сільської ради      -   9

 

3.Присутніх запрошених осіб                       -  (списки додаються)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        С П И С О К

 Депутатів сільської ради та запрошених, які взяли участь в роботі вісімнадцятої   позачергової  сесії сільської ради VІІ скликання  12 червня  2017 р.

Депутати:

 1. Богачук Т.І. - округ №1
 2. Дяченко Т.В. - округ №2
 3. Стрембіцька С.М. - округ №5
 4. Руденко Л.М. – округ №7
 5. Тонкоглаз В.М. - округ №4
 6. Науменко Д.П. - округ №8
 7.  Гончаренко О.Г. – округ № 9
 8.  Коробань В.П.-   округ № 12
 9. Осадчук М.О. – округ № 11

 

Відсутні:

 1. Лисиця А.С. - округ №6 
 2. Кучер В.Г. – округ №3
 3. Пилипенко Р.В.- округ  №10

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

                                                                      вісімнадцятої позачергової сесії сільської ради VІІ  скликання:

 

1. Про затвердження штатного розпису.

2. Про затвердження Положення про встановлення надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи працівникам.

3. Про умови оплати праці сільського голови Бень Л.В.

4. Про надання допомоги для оздоровлення сільському голові Бень Л.В.

5.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки Кудрявцеву М.А.

6.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки Кудрявцеву М.А.

7.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки Загородній К.В.

8.Про надання в приватну власність земельної ділянки Абраменко Л.І.

9.Про надання в приватну власність земельної ділянки Абраменко Л.І.

10. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки Ткаченко І.В.

11. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки Ткаченко І.В.

12. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки Сологуб Е.В.

13. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки Сологуб Е.В.

 

        

                                                                               ГЕРЕЖЕНІВСЬКА    СІЛЬСЬКА         РАДА

УМАНСЬКОГО       РАЙОНУ     ЧЕРКАСЬКОЇ        ОБЛАСТІ

                                                         вул.Софіївська,12  с.Гереженівка Уманський район  Черкаська область,  20356, тел. (04744) 9-66-31,

                                                                         E-mail:  gerejenivskasr@ukr.net           Код ЄДРПОУ 26261169             

 

Р І Ш Е Н Н Я

«12»  червня    2017 року                                                                      № 18-1/ VІI

 

Про затвердження

 штатного розпису

 

        

         Заслухавши інформацію сільського голови, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України на 2017 рік та відповідно постанови КМУ від 24.05.2017  № 353 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006р. № 268  сесія сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити штатний розпис  по Гереженівській сільській раді  станом на 26.05.2017 року, у кількості 4 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати за посадовими окладами 13718,00 грн. (Додаток 1).

2. Головному бухгалтеру забезпечити фінансування за рахунок загальних асигнувань, передбачених на утримання апарату Гереженівської сільської ради.

3. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету і фінансів, розвитку підприємництва (голова комісії Стрембіцька С.М.).      

 

 

 

           Сільський голова                                      Л. В. Бень

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
9 березня 2006 року № 268

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 24 травня 2017 року № 353) 

 

Затверджую
штат у кількості __4__ штатних одиниць
з місячним фондом заробітної плати за посадовими окладами ________13718,00__________ гривень
 

Сільський голова  _____________           Л.В.Бень

        (посада)      (підпис керівника)          (ініціали і прізвище)                            

___12.06.2017р___
     (число, місяць, рік)

 
М. П.

 


ШТАТНИЙ РОЗПИС на 2017  рік

вводиться в дію з  26.05.2017 р.

(відповідно постанови КМУ від 24.05.2017  № 353 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006р. № 268 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”)

 

                                                        Гереженівська сільська рада                                                                    

 


з/п 

Назва структурного підрозділу та посад 

Кількість штатних посад 

Посадовий оклад
(грн.) 

Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами 
(грн.) 

 

 

  1

Сільський голова  

1  

4300 

4300 

 

2

Секретар сільської ради  

1  

             4100

                  4100

 

 3

  Головний бухгалтер

1  

             3200

                  3200

 

 4

Касир  

1  

             2118

                  2118

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

Усього

  4

  х

13718

Сільський голова

_____________Л.В.Бень__
(підпис)                (ініціали і прізвище) 

 

Головний  бухгалтер

 
__________О.В.Ярошенко____
(підпис)                (ініціали і прізвище) 

 

               

 

ГЕРЕЖЕНІВСЬКА    СІЛЬСЬКА         РАДА

УМАНСЬКОГО       РАЙОНУ     ЧЕРКАСЬКОЇ        ОБЛАСТІ

                                                     вул.Софіївська,12  с.Гереженівка Уманський район  Черкаська область,  20356, тел. (04744) 9-66-31,

                                                                          E-mail:  gerejenivskasr@ukr.net           Код ЄДРПОУ 26261169             

 

Р І Ш Е Н Н Я

                                                               «12»  червня    2017 року                                                                      № 18-2/ VІI

 

 

Про затвердження Положення про встановлення надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи працівникам

    

            Відповідно  до підпункту 1 "в" пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" із змінами та доповненнями, 

 

сільська рада вирішила:

 

         1. Затвердити  Положення про встановлення працівникам Гереженівської сільської ради надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи (додається).

          

2. Дане  рішення  ввести в  дію  з 01.06.2017 року.

 

3. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету і фінансів, розвитку підприємництва (голова комісії Стрембіцька С.М.).              

 

Сільський голова                                      Л.В.Бень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

рішенням сесії  

сільської  ради VІІ скликання

№18-2/VII від 12.06.2017року

 

 

      ПОЛОЖЕННЯ

 

про встановлення надбавки працівникам Гереженівської сільської ради за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи

 

1. Загальні положення

1.1. Згідно з цим Положенням працівникам відповідно до підпункту 1 "в" пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" установлюється надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи у розмірах:

- посадовим особам місцевого самоврядування до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та вислугу років.

- посадовцям - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років.

1.2. Надбавка за високі досягнення у праці встановлюється працівникам залежно від особистих результатів виконання працівником конкретних завдань, покладених на нього та на відповідний структурний підрозділ, у якому працює працівник.

Надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється на чітко визначений термін, тобто на період виконання такої роботи, з метою стимулювання прискорення її виконання та підвищення якості виконуваної роботи. При встановленні надбавки за виконання особливо важливої роботи повинна бути чітко визначена кінцева мета роботи і терміни її виконання.

1.3. Працівникам може бути встановлена одна з надбавок, зазначених у пункті 1.2 цього Положення.

 

2. Розміри і підстави встановлення (збільшення розміру) та скасування (зменшення розміру) надбавки

2.1. При внесенні пропозиції щодо встановлення (збільшення розміру) та скасування (зменшення розміру) конкретному працівникові надбавки за високі досягнення у праці або надбавки за виконання особливо важливої роботи враховується:

термін перебування на займаній посаді;

інтенсивність освоєння спеціальності;

функціональне навантаження;

кваліфіковане і самостійне вирішення службових питань;

якісна, своєчасна підготовка матеріалів і пропозицій;

ініціатива і творчий підхід до виконання службових обов'язків;

дотримання трудової дисципліни.

2.2. Працівникам надбавка за високі досягнення у праці або надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється розпорядженням сільського голови при призначенні їх на посади, а у разі прийняття на роботу зі встановленням випробувального терміну - після закінчення випробувального терміну.

2.3. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни установлена надбавка може бути скасована або її розмір може бути зменшений на підставі розпорядження сільського голови з обов'язковим зазначенням конкретних обставин, які є причиною для скасування (зменшення розміру) надбавки.

 

3. Порядок встановлення (збільшення розміру) або скасування (зменшення розміру) надбавки

3.1. У разі переведення працівника на іншу посаду рішення про збереження раніше встановленої надбавки та її розмір приймається одночасно з прийняттям рішення про переведення на підставі розпорядження сільського голови.

4. Нарахування та виплата надбавки

Нарахування надбавки здійснює головний бухгалтер сільської ради на підставі розпорядження сільського голови у межах затвердженого фонду оплати праці.

 

 

 

              Секретар сільської ради                                Т.І. Богачук

 

 

        

                                                                             

 

        

                                           ГЕРЕЖЕНІВСЬКА    СІЛЬСЬКА         РАДА

УМАНСЬКОГО       РАЙОНУ     ЧЕРКАСЬКОЇ        ОБЛАСТІ

вул.Софіївська,12  с.Гереженівка Уманський район  Черкаська область,  20356, тел. (04744) 9-66-31,

                E-mail:  gerejenivskasr@ukr.net           Код ЄДРПОУ 26261169             

 

Р І Ш Е Н Н Я

«12»  червня  2017 року                                                                      № 18-3/ VІI

 

Про умови оплати праці   сільського голови  Бень Л.В.

 

 

Відповідно до  статей  26, 42  Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» із змінами, Положення  про преміювання працівників сільської  ради, затвердженого розпорядженням сільського голови № 22-КП від 16.12.2016 року,  сільська рада

вирішила:

 

  1. Встановити   сільському голові Бень Людмилі Валеріївні з 01 червня  2017 року  надбавку за високі досягнення у праці у розмірі 50 відсотків  посадового окладу, з урахуванням надбавки за  ранг  та вислугу  років, відповідно до  підпункту «в» пункту 2 частини 1 постанови  Кабінету  Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів  виконавчої влади,   органів прокуратури, судів та інших органів”. 

2. Проводити з 01 червня 2017 році  преміювання сільського голови  Бень Л.В. щомісячно в розмірі 30 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавок за ранг та вислугу років.

3. Проводити преміювання сільського голови Бень Л.В. протягом 2017 року  з нагоди державних та професійних свят, надавати матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати в межах коштів, передбачених на преміювання та економії коштів на оплату праці.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів, розвитку підприємництва (голова комісії Стрембіцька С.М.).

 

                      

 

 

      

                                                                                   ГЕРЕЖЕНІВСЬКА    СІЛЬСЬКА         РАДА

УМАНСЬКОГО       РАЙОНУ     ЧЕРКАСЬКОЇ        ОБЛАСТІ

                                                           вул.Софіївська,12  с.Гереженівка Уманський район  Черкаська область,  20356, тел. (04744) 9-66-31,

                                                                                E-mail:  gerejenivskasr@ukr.net           Код ЄДРПОУ 26261169             

 

Р І Ш Е Н Н Я

«12»  червня  2017 року                                                                      № 18-4/ VІI

 

Про надання  допомоги на оздоровлення

сільському голові Бень Людмилі Валеріївні

 

 

         Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» Положення  про преміювання працівників Гереженівської сільської ради, затвердженого розпорядженням сільського голови від 19 грудня 2016 р. за № 22-КП, керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 та статтею 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Бень Л.В. , сільська рада   

         ВИРІШИЛА:

 

1. Надати сільському голові Бень Людмилі Валеріївні допомогу на оздоровлення у розмірі  середньомісячної заробітної плати  при наданні щорічної відпустки.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів, розвитку підприємництва (голова комісії Стрембіцька С.М.).

 

 

 

 

                        Сільський голова                           Л.В.Бень

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  ГЕРЕЖЕНІВСЬКА    СІЛЬСЬКА         РАДА

УМАНСЬКОГО       РАЙОНУ     ЧЕРКАСЬКОЇ        ОБЛАСТІ

                                                        вул.Софіївська,12  с.Гереженівка Уманський район  Черкаська область,  20356, тел. (04744) 9-66-31,

                                                                             E-mail:  gerejenivskasr@ukr.net           Код ЄДРПОУ 26261169             

 

Р І Ш Е Н Н Я

«12»  червня  2017 року                                                                      № 18-5/ VІI

 

Про надання дозволу на розробку

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки Кудрявцеву М. А.  

 

         Згідно з статтею  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статей 12, 33, 79-1, 81,116, 118, 121,122  Земельного Кодексу України , статті 50 Закону України «Про землеустрій»,  Закону  Україні «Про Державний земельний кадастр» та постанови КМУ «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного  кадастру»,  розглянувши заяву гр.Кудрявцева Михайла Андрійовича  про надання дозволу  на розробку  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки, сільська рада                                             

ВИРІШИЛА:

                1.Надати дозвіл гр. Кудрявцеву Михайла Андрійовича  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,25га  для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки) по вул. Садова, 24 в адміністративно-територіальних  межах с.Гереженівка Уманського району  Черкаської  області  та здійснити державну реєстрацію земельної ділянки згідно чинного законодавства України.
                2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з  питань охорони навколишнього природного середовища та регулювання   земельних відносин, управління комунальною власністю

( голова комісії Руденко Л.М.).

 

 

 

 

           Сільський голова                                      Л. В. Бень

 

 

 

 

         

                                                                                  ГЕРЕЖЕНІВСЬКА    СІЛЬСЬКА         РАДА

УМАНСЬКОГО       РАЙОНУ     ЧЕРКАСЬКОЇ        ОБЛАСТІ

                                                                    вул.Софіївська,12  с.Гереженівка Уманський район  Черкаська область,  20356, тел. (04744) 9-66-31,

                                                                                E-mail:  gerejenivskasr@ukr.net           Код ЄДРПОУ 26261169             

 

Р І Ш Е Н Н Я

«12»  червня  2017 року                                                                      № 18-6/ VІI

 

Про надання дозволу на розробку

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки Кудрявцеву М. А.  

 

         Згідно з статтею  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статей 12, 33, 79-1, 81,116, 118, 121,122  Земельного Кодексу України , статті 50 Закону України «Про землеустрій»,  Закону  Україні «Про Державний земельний кадастр» та постанови КМУ «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного  кадастру»,  розглянувши заяву гр.Кудрявцева Михайла Андрійовича  про надання дозволу  на розробку  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки, сільська рада                                             

ВИРІШИЛА:

                1.Надати дозвіл гр. Кудрявцеву Михайла Андрійовича  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,25га  для  ведення особистого селянського господарства по вул. Садова, 24 в адміністративно-територіальних  межах с.Гереженівка Уманського району  Черкаської  області  та здійснити державну реєстрацію земельної ділянки згідно чинного законодавства України.
                2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з  питань охорони навколишнього природного середовища та регулювання   земельних відносин, управління комунальною власністю

( голова комісії Руденко Л.М.).

 

 

 

 

           Сільський голова                                      Л. В. Бень

 

 

 

 

 

        

         

                                                                              ГЕРЕЖЕНІВСЬКА    СІЛЬСЬКА         РАДА

УМАНСЬКОГО       РАЙОНУ     ЧЕРКАСЬКОЇ        ОБЛАСТІ

                                                        вул.Софіївська,12  с.Гереженівка Уманський район  Черкаська область,  20356, тел. (04744) 9-66-31,

                                                                            E-mail:  gerejenivskasr@ukr.net           Код ЄДРПОУ 26261169             

 

Р І Ш Е Н Н Я

«12»  червня  2017 року                                                                      № 18-7VІI

 

 

 Про затвердження проекту

 землеустрою щодо відведення

земельної ділянки  у приватну

 власність Загородній К.В.

 

       Керуючись ст. ст. 12, 79-1, 107, 118, 121, 125, 126 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про землеустрій», ст. 21 Закону України «Про державний земельний кадастр», Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», розглянувши заяву гр.Загородньої Катерини Володимирівни  про надання дозволу  на розробку  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки, сільська рада  

ВИРІШИЛА :

 1. Затвердити гр. Загородній К.В. проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд в с.Гереженівка по вул.Садова, 4 на території  Гереженівської сільської ради Уманського району  Черкаської  області.

 

 1. Передати гр. Загородній К.В. в приватну власність земельну ділянку площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд в с.Гереженівка по вул.Садова, 37 в адміністративно-територіальних  межах с.Гереженівка Уманського району  Черкаської  області та здійснити державну реєстрацію земельної ділянки згідно чинного законодавства України.

   3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з  питань охорони навколишнього природного середовища та регулювання   земельних відносин, управління комунальною власністю

( голова комісії Руденко Л.М.).

 

Сільський голова                                        Л. В. Бень

 

                                                                               

                                                                               ГЕРЕЖЕНІВСЬКА    СІЛЬСЬКА         РАДА

УМАНСЬКОГО       РАЙОНУ     ЧЕРКАСЬКОЇ        ОБЛАСТІ

                                                            вул.Софіївська,12  с.Гереженівка Уманський район  Черкаська область,  20356, тел. (04744) 9-66-31,

                                                                               E-mail:  gerejenivskasr@ukr.net           Код ЄДРПОУ 26261169             

 

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                  «12»  червня  2017 року                                                                      № 18-8/ VІI

 

 

Про надання в приватну власність

земельної ділянки Абраменко Л.І.

 

         Розглянувши  заяву гр. Абраменко Л.І. щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га  у приватну власність для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки), керуючись пунктом 34 частини першої  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей  118,121,122  Земельного Кодексу України сільська рада 

   ВИРІШИЛА:

1. Передати у приватну власність гр.Абраменко Л.І. земельну ділянку площею 0,25га (кадастровий номер: 7124381200:01:001:0597), розташованої у межах с.Гереженівка по вул.Першотравнева, 40 Уманського району Черкаської області. Цільове призначення земельної ділянки – для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки)        (код згідно з КВЦПЗ- 02.01).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з  питань охорони навколишнього природного середовища та регулювання   земельних відносин, управління комунальною власністю

( голова комісії Руденко Л.М.).

 

 

 

 

           Сільський голова                                      Л. В. Бень

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 ГЕРЕЖЕНІВСЬКА    СІЛЬСЬКА         РАДА

УМАНСЬКОГО       РАЙОНУ     ЧЕРКАСЬКОЇ        ОБЛАСТІ

                                                                  вул.Софіївська,12  с.Гереженівка Уманський район  Черкаська область,  20356, тел. (04744) 9-66-31,

                                                                           E-mail:  gerejenivskasr@ukr.net           Код ЄДРПОУ 26261169             

 

Р І Ш Е Н Н Я

                                                           «12»  червня  2017 року                                                                      № 18-9/ VІI

 

 

Про відведення земельної ділянки 

у приватну власність Абраменко Л.І.

 

         Розглянувши  заяву гр. Абраменко Л.І. щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га  у приватну власність для  ведення особистого селянського господарства, керуючись пунктом 34 частини першої  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей  118,121,122  Земельного Кодексу України сільська рада 

   ВИРІШИЛА:

1. Передати у приватну власність гр. Абраменко Л.І. земельну ділянку площею 0,25га (кадастровий номер: 7124381200:01:001:0596), розташованої у межах с.Гереженівка по вул.Першотравнева, 40 Уманського району Черкаської області. Цільове призначення земельної ділянки – для  ведення особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ- 01.03).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з  питань охорони навколишнього природного середовища та регулювання   земельних відносин, управління комунальною власністю

( голова комісії Руденко Л.М.).

 

 

 

 

    

                                                                                    Сільський голова                                      Л. В. Бень

 

 

 

 

 

        

                                                                                  ГЕРЕЖЕНІВСЬКА    СІЛЬСЬКА         РАДА

УМАНСЬКОГО       РАЙОНУ     ЧЕРКАСЬКОЇ        ОБЛАСТІ

                                                          вул.Софіївська,12  с.Гереженівка Уманський район  Черкаська область,  20356, тел. (04744) 9-66-31,

                                                                           E-mail:  gerejenivskasr@ukr.net           Код ЄДРПОУ 26261169             

 

Р І Ш Е Н Н Я

                                                               «12»  червня    2017 року                                                                     № 18-10/ VІI

 

Про надання дозволу на розробку

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки Ткаченко І.В.

 

         Згідно з статтею  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статей 12, 33, 79-1, 81,116, 118, 121,122  Земельного Кодексу України , статті 50 Закону України «Про землеустрій»,  Закону  Україні «Про Державний земельний кадастр» та постанови КМУ «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного  кадастру»,  розглянувши заяву гр. Ткаченко Інні Василівні  про надання дозволу  на розробку  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки, сільська рада                                              

ВИРІШИЛА:

                1.Надати дозвіл гр. Ткаченко Інні Василівні на розробку технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,25га  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки) по вул.Садова, 25 в адміністративно-територіальних  межах с.Гереженівка Уманського району  Черкаської  області  та здійснити державну реєстрацію земельної ділянки згідно чинного законодавства України.
                2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з  питань охорони навколишнього природного середовища та регулювання   земельних відносин, управління комунальною власністю

( голова комісії Руденко Л.М.).

 

Сільський голова                                        Л. В. Бень

 

 

     

                                                                                 ГЕРЕЖЕНІВСЬКА    СІЛЬСЬКА         РАДА

УМАНСЬКОГО       РАЙОНУ     ЧЕРКАСЬКОЇ        ОБЛАСТІ

                                                              вул.Софіївська,12  с.Гереженівка Уманський район  Черкаська область,  20356, тел. (04744) 9-66-31,

                                                                                E-mail:  gerejenivskasr@ukr.net           Код ЄДРПОУ 26261169             

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

                                                               «12»  червня    2017 року                                                                    № 18-11/ VІI

 

Про надання дозволу на розробку

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки Ткаченко І.В.

 

         Згідно з статтею  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статей 12, 33, 79-1, 81,116, 118, 121,122  Земельного Кодексу України , статті 50 Закону України «Про землеустрій»,  Закону  Україні «Про Державний земельний кадастр» та постанови КМУ «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного  кадастру»,  розглянувши заяву гр. Ткаченко Інні Василівні  про надання дозволу  на розробку  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки, сільська рада                                              

ВИРІШИЛА:

                1.Надати дозвіл гр. Ткаченко Інні Василівні на розробку технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,15га  для ведення особистого селянського господарства по вул. Садова, 25 в адміністративно-територіальних  межах с.Гереженівка Уманського району  Черкаської  області  та здійснити державну реєстрацію земельної ділянки згідно чинного законодавства України.
                2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з  питань охорони навколишнього природного середовища та регулювання   земельних відносин, управління комунальною власністю

( голова комісії Руденко Л.М.).

 

 

 

 

           Сільський голова                                      Л. В. Бень

 

 

        

         

                                                                               ГЕРЕЖЕНІВСЬКА    СІЛЬСЬКА         РАДА

УМАНСЬКОГО       РАЙОНУ     ЧЕРКАСЬКОЇ        ОБЛАСТІ

                                                              вул.Софіївська,12  с.Гереженівка Уманський район  Черкаська область,  20356, тел. (04744) 9-66-31,

                                                                      E-mail:  gerejenivskasr@ukr.net           Код ЄДРПОУ 26261169             

 

Р І Ш Е Н Н Я

                                                          «12»  червня    2017 року                                                                     № 18-12/ VІI

 

Про надання дозволу на розробку

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки Сологуб Е.В.

 

         Згідно з статтею  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статей 12, 33, 79-1, 81,116, 118, 121,122  Земельного Кодексу України , статті 50 Закону України «Про землеустрій»,  Закону  Україні «Про Державний земельний кадастр» та постанови КМУ «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного  кадастру»,  розглянувши заяви гр.Сологуба Едуарда Віталійовича  про надання дозволу  на розробку  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки, сільська рада                                                      

ВИРІШИЛА:

                1.Надати дозвіл гр. Сологуб Едуарду Віталійовичу на розробку технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,25га  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки) по вул.Молодіжна, 8 в адміністративно-територіальних  межах с.Гереженівка Уманського району  Черкаської  області  та здійснити державну реєстрацію земельної ділянки згідно чинного законодавства України.

                2.Надати дозвіл гр. Сологуб Едуарду Віталійовичу на розробку технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,10га  для ведення особистого селянського господарства по вул. Молодіжна, 8 в адміністративно-територіальних  межах с.Гереженівка Уманського району  Черкаської  області  та здійснити державну реєстрацію земельної ділянки згідно чинного законодавства України.
                3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з  питань охорони навколишнього природного середовища та регулювання   земельних відносин, управління комунальною власністю

( голова комісії Руденко Л.М.).

 

 

Сільський голова                                        Л. В. Бень

        

                                                                             

 

                                                                                   ГЕРЕЖЕНІВСЬКА    СІЛЬСЬКА         РАДА

УМАНСЬКОГО       РАЙОНУ     ЧЕРКАСЬКОЇ        ОБЛАСТІ

                                                            вул.Софіївська,12  с.Гереженівка Уманський район  Черкаська область,  20356, тел. (04744) 9-66-31,

                                                                           E-mail:  gerejenivskasr@ukr.net           Код ЄДРПОУ 26261169            

 

 

                                                                                                              Р І Ш Е Н Н Я

 

                                                                   «12»  червня    2017 року                                                                    № 18-13/ VІI

 

Про розгляд заяв громадян

 

         Згідно з статтею  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статей 12, 33, 79-1, 81,116, 118, 121,122  Земельного Кодексу України , статті 50 Закону України «Про землеустрій»,  Закону  Україні «Про Державний земельний кадастр» та постанови КМУ «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного  кадастру»,  розглянувши заяви, що надійшли від жителів села про надання дозволу  на розробку  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки та з інших земельних питань, сільська рада                                              

ВИРІШИЛА:

          1.Не рахувати за гр.Науменко Галиною Полікарпівною земельну ділянку орієнтовною площею 1,15га  для  ведення особистого селянського господарства в полі №2 ділянка №4 в адміністративно-територіальних  межах с. Гереженівка Уманського району  Черкаської  області.

                2.Надати дозвіл гр. Науменко Павлу Дмитровичу на розробку технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,15га  для ведення особистого селянського господарства в полі №2 ділянка №4 в адміністративно-територіальних  межах с.Гереженівка Уманського району  Черкаської  області  та здійснити державну реєстрацію земельної ділянки згідно чинного законодавства України.

         3.Не рахувати за гр. Бень Ольгою Федорівною земельну ділянку орієнтовною площею 0,50га  для  ведення особистого селянського господарства в полі №5 в адміністративно-територіальних  межах с. Гереженівка Уманського району  Черкаської  області.

          4. Надати дозвіл гр. Петренко Оксані Григорівні на розробку технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,70га  для ведення особистого селянського господарства в полі №5 в адміністративно-територіальних  межах с.Гереженівка Уманського району  Черкаської  області  та здійснити державну реєстрацію земельної ділянки згідно чинного законодавства України.

        5. Надати дозвіл гр. Волуйко Сергію Васильовичу на розробку технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,44га  для ведення особистого селянського господарства в полі №5 в адміністративно-територіальних  межах с.Гереженівка Уманського району  Черкаської  області  та здійснити державну реєстрацію земельної ділянки згідно чинного законодавства України.


        6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з  питань охорони навколишнього природного середовища та регулювання   земельних відносин, управління комунальною власністю

( голова комісії Руденко Л.М.).

 

 

 

 

           Сільський голова                                      Л. В. Бень

 

 

 

 

 

                                                                                                      Сільський голова                                      Л. В. Бень