ГЕРЕЖЕНІВСЬКА    СІЛЬСЬКА         РАДА

УМАНСЬКОГО       РАЙОНУ     ЧЕРКАСЬКОЇ         ОБЛАСТІ

вул.Софіївська,12  с.Гереженівка Уманський район  Черкаська область,  20356, тел. (04744) 9-66-31,

                 E-mail:  gerejenivskasr@ukr.net Код ЄДРПОУ 26261169

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення

Гереженівської  сільської ради

 «Про заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання у визначений час на території села Гереженівка»

 

1.Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Опис проблеми

Порядок реалізації алкогольних напоїв в Україні регламентується Законами України «Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», «Про захист прав споживачів», Правилами роздрібної торгівлі алкогольними напоями.

Проте, проблема алкоголізму у селі на даний час залишається актуальною та набуває все більш небезпечних для суспільства форм та проявів.

До Гереженівської сільської ради та її виконавчого комітету надходять звернення жителів села та депутатів щодо питання боротьби з алкоголізмом.

    Через неврегульованість цього питання на законодавчому рівні та з метою впровадження державної політики щодо попередження вживання серед населення (в т.ч. підлітків, молоді) алкогольних напоїв і впорядкування часу продажу в місті цих товарів, назріла нагальна необхідність нормативного врегулювання цього питання.

Чинне українське законодавство забороняє продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових особами та особам, які не досягли 18 років.

У правилах роздрібної торгівлі є норма, яка дозволяє місцевій владі обмежувати продаж пива та алкогольних напоїв, стаття 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обороту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і  тютюнових виробів» та стаття 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» дає повноваження сільським радам  встановлювати обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання у визначений згідно їх рішення час доби. Упродовж останніх років у багатьох  містах і селах місцеві органи влади практикували обмеження продажу алкоголю в нічний час. У багатьох країнах світу обмеження та заборона на продаж алкоголю у нічний час діє поряд із забороною продажу алкоголю у загальнодоступних місцях, його продаж дозволено лише у спеціалізованих магазинах або відділах.

У даній ситуації виникає необхідність прийняття регуляторного акта, який сприятиме обмеженню розповсюдження алкогольної залежності серед населення, а особливо молоді, зменшенню кількості злочинів, що скоєні особами у стані алкогольного сп’яніння, захисту населення від шкідливого впливу шуму та забезпечить громадський спокій та порядок.

Дане рішення покликане активізувати громаду села на допомогу виявлення випадків порушень та спонукати приватний бізнес з розумінням і усвідомленням ставитись до виконання нового документу. На деякий час можливий супротив з боку приватного бізнесу проти запропонованих обмежень, проте в подальшому вони цілком можуть бути застосовані на практиці.

 

 

 

2.Цілі регулювання

Проект «Про заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання у визначений час на території села Гереженівка» розроблено з ціллю:

- впорядкування продажу алкогольних напоїв в торговельних закладах села шляхом обмеження продажу у встановлений час, за віковою та територіальною ознакою;

- недопущення продажу алкогольних напоїв особам віком до 18 років;

- зниження споживання алкогольних напоїв, збереження здоров’я населення міста та попередження правопорушень, пов`язаних із зловживанням алкоголю.

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

1.Збереження існуючого стану.

Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки загострення ситуації зі вживання населенням села алкогольних напоїв особливо підлітками та молоддю потребує негайного впорядкування.

2.Заборона реалізації алкогольних напоїв у с.Гереженівка

Дана альтернатива обмежує права суб’єктів господарювання на здійснення підприємницької діяльності, вимагає змінювати спеціалізацію об`єктів торгівлі та організацію їх роботи, що викличе значний супротив з їх сторони, а також викличе невдоволення з боку мешканців села.

 

3.Обмеження часу продажу алкогольних напоїв в об’єктах торгівлі від 22.00 до 08.00 години (крім ресторанного господарства).

Реалізація такого регуляторного акта забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо впорядкування обігу алкогольних напоїв, слабоалкогольних напоїв, пива. Обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, зменшить вплив алкоголю на стан здоров’я молодого покоління, мінімізує соціальні наслідки від вживання алкоголю.

 

4.Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Проектом регуляторного акта пропонується встановити обмеження щодо продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання у визначений час на території Гереженівської сільської ради. Обмеження реалізації пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв, зменшить вплив алкоголю на стан здоров’я молодого покоління.

 

5.Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

У разі прийняття цього регуляторного акта розробник вбачає досягнення визначених цілей, а саме:

- досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання та населення;

- сприяння створенню ефективного організаційно-правового та соціально-економічного механізму впливу на діяльність суб’єктів господарювання у сфері профілактики та протидії проявам алкоголізму на території села.

Прийняття регуляторного акта, який сприятиме обмеженню зростання алкогольної залежності серед населення, а особливо молоді, зменшенню кількості злочинів, що скоєні особами у стані алкогольного сп’яніння, захистить населення від шкідливого впливу шуму та забезпечить громадський спокій у нічний час у цілому.

 

6.Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Сфера інтересів органу місцевого самоврядування

В и г о д и: Зменшення кількості звернень громадян про порушення правил торгівлі підакцизними товарами.

Забезпечення дотримання громадського порядку.

Сприяння покращенню стану дитячого та підліткового здоров’я, репродуктивного здоров’я населення.

Підвищення іміджу влади.

В и т р а т и: Процедура розробки регуляторного акта (витрати робочого часу спеціалістів, пов’язані з підготовкою регуляторного акта).

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

В и г о д и: Сприяння підвищенню культури обслуговування покупців.

Дотримання чинного законодавства.

В и т р а т и: Втрати пов’язані із можливим зменшенням обсягу продажу алкогольних напоїв. Витрати на розширення асортименту товарів (крім підакцизних) з метою залучення широкого кола покупців.

Сфера інтересів населення села

В и г о д и: Зменшення негативного впливу алкоголю, покращення здоров`я,    формування нових ціннісних орієнтацій в різних сферах.  

В и т р а т и: Незначні часові незручності при придбанні алкогольних напоїв.

 

7.Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта необмежений. У разі зміни чинного законодавства або з інших причин, в регуляторний акт можна вносити зміни та доповнення.

 

8.Показники результативності регуляторного акта

1.Кількість адміністративних правопорушень щодо порушення громадського порядку у стані алкогольного сп’яніння.

2.Кількість скарг і нарікань мешканців на роботу об`єктів торгівлі.

 

9.Заходи з відстеження результативності регуляторного акта

1.Базове відстеження проводиться до дня набрання чинності регуляторного акта.

2.Повторне відстеження проводиться через 1 рік після набуття чинності регуляторного акта.

3.Періодичне відстеження проводиться раз на три роки після повторного відстеження результативності.

4.Для відстеження результативності регуляторного акта застосовуватимуться  статистичні дані, результати перевірок, тощо.

Зауваження та пропозиції від суб’єктів господарювання приймаються до 16.00 год. 25 червня 2018 року письмо за адресою: 20356, Черкаська область, Уманський район, с.Гереженівка, вул.Софіївська, 12. Гереженівська сільська рада,  тел. 9-66-31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕРЕЖЕНІВСЬКА    СІЛЬСЬКА         РАДА

                   УМАНСЬКОГО       РАЙОНУ     ЧЕРКАСЬКОЇ         ОБЛАСТІ

вул.Софіївська,12  с.Гереженівка Уманський район  Черкаська область,  20356, тел. (04744) 9-66-31,

                E-mail:  gerejenivskasr@ukr.net           Код ЄДРПОУ 26261169             

 

Експертний висновок

постійної комісії сільської ради з питань освіти, науки, культури, фізкультури і спорту, молодіжної  політики, охорони здоров'я та соціального захисту населення,  депутатської діяльності, етики і питань правопорядку щодо регуляторного впливу проекту рішення Гереженівської сільської ради регуляторного акту   «Про заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання у визначений час на території села Гереженівка»

  

     Постійна комісія питань освіти, науки, культури, фізкультури і спорту, молодіжної  політики, охорони здоров'я та соціального захисту населення,  депутатської діяльності, етики і питань правопорядку, керуючись статтями 4, 8, 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розглянула проект рішення Гереженівська сільської ради «Про заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання у визначений час на території села Гереженівка» та встановила наступне.

    Зазначений проект рішення був розроблений з метою забезпечення сталого соціально -економічного розвитку територіальної громади, запобігання втратам сільського бюджету. 

    Розробником регуляторного акту є виконавчий комітет Гереженівської сільської ради. Проект рішення підготовлено на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

    1.Відповідність проекту регуляторного акту принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

   Проаналізувавши проект регуляторного акта, постійна комісія визначає наступне. Ситуація яка вплинула на необхідність його розробки свідчить про необхідність державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми.

    Відповідно до Закону України №2376-VII «Про внесення змін щодо надання органам місцевого самоврядування повноважень встановлювати обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових», яким внесено зміни до статті 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» та згідно статті 26 Закону України «про місцеве самоврядування в Україні». Часові обмеження продажу алкоголю передбачених проектом рішення  Гереженівської сільської ради «Про заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання у визначений час на території села Гереженівка» сприятиме обмеженню зростання алкогольної залежності серед населення, а особливо молоді, зменшенню кількості злочинів, що скоєні особами у стані алкогольного сп’яніння, захистить населення від шкідливого впливу шуму та забезпечить громадський спокій у нічний час у цілому територіальної громади села Гереженівка.

     Проект передбачає забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів та балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.

    При підготовці проекту регуляторного акта витримана послідовність регуляторної діяльності: проект відповідає цілям державної регуляторної політики, а також його включено до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік (рішення сільської ради від 25.05.2018 № 28-4/VІI), строк підготовки ІI-ІІІ квартал. Повідомлення про оприлюднення проекту рішення Гереженівської сільської  ради регуляторного акту «Про заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання у визначений час на території села Гереженівка», проект рішення Гереженівської сільської  ради «Про заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання у визначений час на території села Гереженівка», аналіз регуляторного впливу проекту рішення Гереженівської сільської  ради «Про заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання у визначений час на території села Гереженівка» розміщено на офіційному веб-сайті Гереженівської  ради в мережі Інтернет та повідомлення про оприлюднення проекту  рішення Гереженівської сільської  ради регуляторного акту «Про заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання у визначений час на території села Гереженівка» з метою отримання зауважень та пропозицій оприлюднене на дошці оголошень сільської ради.

    Таким чином, проект регуляторного акту – проект рішення Гереженівської сільської ради «Про заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання у визначений час на території села Гереженівка» відповідає усім принципам державної регуляторної політики встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки.

 2. Відповідність проекту регуляторного акта вимогам статті 8 ЗаконуУкраїни «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу.

    Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Гереженівської сільської ради «Про заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання у визначений час на території села Гереженівка» було підготовлено до оприлюднення проекту регуляторного акту з метою одержання зауважень та пропозицій.

    Регуляторний акт спрямований на однозначне тлумачення відомостей, що містяться в рішенні, оскільки має вплив на об’єми прожажу алкогольних виробів суб’єктами господарювання. У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.  Запропонований регуляторний акт має вплив на суб’єктів господарювання,  на території Гереженівської сільської  ради.

Регуляторний акт забезпечує:

- отримання пропозицій від юридичних та фізичних осіб щодо встановлення часових обмежень на продаж алкогольних виробів;

- зменшення кількості звернень громадян про порушення правил торгівлі підакцизними товарами;

- інформування суб’єктів підприємницької діяльності про вимоги прийнятого регуляторного акту.

Даний регуляторний акт мотивує суб’єктів господарювання, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування виконувати встановлені вимоги тому, що:

- положення даного акту прості;

- чітко врегульовані права та обов’язки суб’єктів, на яких поширюється вказаний акт.

Єдиним законодавчо визначеним шляхом розв’язання викладеної проблеми є державне регулювання відносин, визначене Податковим кодексом України.

Регулювання впливає на інтереси кожного з трьох учасників регуляторного процесу: територіальної громади, суб’єктів господарювання та органів місцевого самоврядування:

 

 

Сфера інтересів

Вигоди

Витрати

Територіальна громада села

Впорядкування продажу алкогольних напоїв в торговельних закладах села шляхом обмеження продажу у встановлений час, за віковою та територіальною ознакою;

- недопущення продажу алкогольних напоїв особам віком до 18 років;

- зниження споживання алкогольних напоїв, збереження здоров’я населення села та попередження правопорушень, пов`язаних із зловживанням алкоголю

Додаткових витрат немає.

Обов’язкові платежі податкового характеру

Суб’єкти господарювання

Сприяння підвищенню культури обслуговування покупців.

Дотримання чинного законодавства

Витрати на розширення асортименту товарів (крім підакцизних) з метою залучення широкого кола покупців

Органи місцевого самоврядування

Зменшення кількості звернень громадян про порушення правил торгівлі підакцизними товарами. Забезпечення дотримання громадського порядку. Сприяння покращенню стану дитячого та підліткового здоров’я, репродуктивного здоров’я населення. Підвищення іміджу влади.

Витрати на підготовку та оприлюднення цього регуляторного акту

 

    Основною метою прийняття цього регуляторного акту є встановлення обмеження щодо продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання у визначений час на території Гереженівської сільської ради.

     У ході пошуку альтернативних способів досягнення визначених цілей доцільно розглянути такі можливості:

- альтернативою може бути неприйняття рішення про обмеження часу продажу алкогольних напоїв, на території  Гереженівської сільської ради, які б дали можливість досягнути визначених цілей, крім прийняття відповідного рішення,  відсутні.

     Дія ухваленого регуляторного акту, основним чином, забезпечить збереження здоров’я населення села.

   Проект регуляторного акту доведений до відома суб’єктам господарювання через офіційний веб-сайт Гереженівської сільської ради в мережі Інтернет (http://geregenivka.uman-rayon.org.ua).

     Упровадження та виконання вимог регуляторного акта не залежить від ресурсів органів місцевого самоврядування.

     При змінах у чинному законодавстві України та за результатами відстеження результативності дії запропонованого регуляторного акту, якщо такі впливатимуть на його дію, до нього будуть вноситися відповідні коригування.

     Зазначений проект нормативно-правового акту є загальнообов’язковим до застосування на території Гереженівської сільської ради та є безстроковим. В разі внесення змін до законодавства України, відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акта.

     В разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності, до нього також будуть вноситися необхідні зміни та доповнення.

     Відповідно до частини 5 статті 12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рівень поінформованості суб'єктів господарювання, фізичних осіб з основних положень рішення визначається чисельністю осіб, які ознайомляться з рішенням. Для зацікавлених осіб Гереженівськоїї сільської ради такими джерелами інформації є:

- офіційний  веб-сайт  Гереженівської сільської  ради (http://geregenivka.uman-rayon.org.ua)

- дошка оголошень в Гереженівській сільській раді.

     Таким чином, проект регуляторного акту – проект рішення Гереженівської сільської ради «Про заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання у визначений час на території села Гереженівка» відповідає усім принципам державної регуляторної політики встановленим статтею 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

 

 3. Узагальнений висновок

    Проаналізувавши проект регуляторного акту та аналіз його регуляторного впливу, постійна комісія сільської ради з питань освіти, науки, культури, фізкультури і спорту, молодіжної  політики, охорони здоров'я та соціального захисту населення,  депутатської діяльності, етики і питань правопорядку вважає, що проект регуляторного акта – проект рішення сільської ради «Про заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання у визначений час на території села Гереженівка», аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

            

Голова постійної  комісії                                         Д.П. Науменко

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ

 

Р І Ш Е Н Н Я


Про заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання у визначений час на території села Гереженівка

           

       Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», статті 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», з метою недопущення поширення проявів вживання неповнолітніми алкогольних та слабоалкогольних напоїв, продажу підліткам спиртних напоїв та втягнення    їх у пияцтво, порушень громадського порядку і дотримання тиші у нічний час доби, сільська рада  в и р і ш и л а:

 

   1.Обмежити продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових в об’єктах торгівлі, крім торгівлі в об’єктах ресторанного господарства, які розміщуються в окремих капітальних будівлях, або спеціально обладнаних приміщеннях, інших капітальних спорудах, від 22.00 години до 08.00 години (крім ресторанного господарства).

 

2. Рішення довести до відома громадськості, розмістивши його на дошках оголошень в сільській раді, на офіційному сайті сільської ради.

 

    3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Гереженівської сільської ради з питань освіти, науки, культури, фізкультури і спорту, молодіжної  політики, охорони здоров'я та соціального захисту населення,  депутатськоїдіяльності, етики і питань правопорядку (Науменко Д.П.).

 

 

 

Сільський голова                         Бень Л.В.