ГЕРЕЖЕНІВСЬКА    СІЛЬСЬКА         РАДА

УМАНСЬКОГО       РАЙОНУ     ЧЕРКАСЬКОЇ         ОБЛАСТІ

 

 

  Р І Ш Е Н Н Я

21 червня 2018 року                                                                         № 29-2 /VII

 

Про встановлення транспортного податку

на території  Гереженівської сільської ради

 

        Відповідно до статті 7, пункту 10.2 статті 10, пункту 12.3 статті 12, статті 267 Податкового кодексу України, пункту 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Гереженівська сільська рада ВИРІШИЛА:

1. Встановити на території Гереженівської сільської ради транспортний податок. 2. Затвердити Положення про порядок обчислення та сплати транспортного податку на території Гереженівської сільської ради згідно з додатком.

3. Оприлюднити дане рішення у газеті на сайті сільської ради http://geregenivka.uman-rayon.org.ua.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету з питань планування бюджету, фінансів та розвитку підприємництва Гереженівської сільської ради (голова комісії Стрембіцька С.М.).

5. Рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

 

 

 

Сільський голова                          Бень Л.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до рішення Гереженівської

сільської ради

від 21 червня 2018 року № 29-2/VI

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок обчислення та сплати транспортного податку на території Гереженівської сільської ради

 

  1. Загальні положення

 1.1. Положення про порядок обчислення та сплати транспортного податку (далі у тексті – Положення) визначає правові засади його справляння та обов’язкові елементи податку у відповідності до Податкового кодексу України.

1.2. Транспортний податок входить до складу податку на майно, який належить до місцевих податків.

1.3. Терміни, наведені у цьому Положенні вживаються у значеннях, визначених у Податковому кодексі України.

 1.4. Норми цього Положення є обов’язковими для дотримання фізичними та юридичними особами-платниками транспортного податку, та контролюючими органами.

2. Платники податку

2.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, у тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що є об’єктами оподаткування.

 

3.Об’єкти оподаткування

3.1. Об’єктами оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

 

  1. База оподаткування

4.1.Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 3.1. цього Положення.

 

 

5. Ставка податку та податковий період

5.1. Ставка податку становить 25 000 гривень на календарний рік за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 3.1. цього Положення.

5.2. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

  1. Порядок обчислення та сплати податку

 

6.1. Обчислення суми податку з об’єкта (об’єктів) оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку. Податкове (податкові) повідомлення-рішення про сплату суми (сум) податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

6.2. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за встановленою формою .

6.3. У відповідності до підпункту 267.7.1. пункту 267.7. статті 267 Податкового кодексу України транспортний податок сплачується за об’єкти оподаткування, які зареєстровані на території Данинівської міської ради і зараховується до міського бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

  1. Строки сплати податку

 

7.1. Транспортний податок сплачується: – фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення; – юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

8. Контроль та відповідальність за

порушення податкового законодавства

 

8.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства України щодо справляння транспортного податку на території Гереженівської сільської ради здійснюють відповідні контролюючі органи.

 

8.2. За порушення податкового та іншого законодавства України при обчисленні та сплаті транспортного податку платники податку несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

 

 

 

Секретар сільської ради                                   Т.І. Богачук