ГЕРЕЖЕНІВСЬКА    СІЛЬСЬКА         РАДА

УМАНСЬКОГО       РАЙОНУ     ЧЕРКАСЬКОЇ         ОБЛАСТІ

 

 

  Р І Ш Е Н Н Я

21 червня 2018 року                                                                         № 29-5 /VII

 

Про встановлення туристичного збору

на території  Гереженівської сільської ради

 

    Відповідно до статті 7, пункту 10.3 статті 10, пункту 12.3 статті 12, статті 268 Податкового кодексу України  та керуючись  пунктом 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Гереженівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Встановити на території  Гереженівської сільської ради  туристичний збір.

2. Затвердити Положення про порядок обчислення та сплати туристичного збору на території  Гереженівської сільської ради  згідно з додатком.

3. Оприлюднити дане рішення на сайті сільської ради http://geregenivka.uman-rayon.org.ua.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету з питань планування бюджету, фінансів та розвитку підприємництва (голова комісії Стрембіцька С.М.).

 

Сільський голова                        Бень Л.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №2 до положення

про порядок обчислення та сплати

                                                                                                        єдиного податку

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Гереженівської сільської ради

від 21 червня 2018 року № 29-5/VI

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок обчислення та сплати туристичного збору на території Пугачівської сільської ради

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок обчислення та сплати туристичного збору (далі у тексті –Положення) визначає правові засади його справляння у ідповідності до Податкового кодексуУкраїни.

1.2. Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

1.3. Терміни, наведені у цьому Положенні вживаються у значеннях, визначених у Податковому кодексі України.

1.4. Норми цього Положення є обов’язковими для дотримання фізичними та юридичними особами, які платниками туристичного збору, та контролюючими органами.

2. Платники збору

2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію  Гереженівської сільської ради та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму на території Пугачівської сільської ради;

б) особи, які прибули у відрядження;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) діти віком до 18 років;

е) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади.

 

3. База справляння збору

3.1. Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених пунктом 5.1. цього Положення, за вирахуванням податку на додану вартість.

3.2. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

 

4. Ставка збору

4.1. Ставка встановлюється у розмірі 0,5 (від 0,5 до 1) відсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 3.1. цього Положення.

 

5. Податкові агенти

5.1. Справляння туристичного збору здійснюється:

а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;

б)квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються Гереженівською сільською радою справляти збір на умовах укладеного договору.

5.2. Відповідно до пункту 5.1. цього Положення визначити перелік податкових агентів зі справляння туристичного збору на території Гереженівської сільської ради згідно з Додатком до цього Положення.

 

6. Особливості справляння та порядок сплати збору

6.1. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

6.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу згідно з вимогами статті 63 Податкового кодексу України.

6.3. Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний(податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, до бюджету Гереженівської сільської ради за місцем знаходженням податкових агентів.

6.4. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

7. Контроль та відповідальність за порушення податкового законодавства

7.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства України щодо справляння туристичного збору на території Гереженівської сільської ради здійснюють відповідні контролюючі органи.

7.2. За порушення податкового та іншого законодавства України при обчисленні та сплаті туристичного збору податкові агенти несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

 

 

                     Секретар   сільської   ради                                Т.І. Богачук