ГЕРЕЖЕНІВСЬКА    СІЛЬСЬКА         РАДА

                        УМАНСЬКОГО       РАЙОНУ     ЧЕРКАСЬКОЇ         ОБЛАСТІ

вул.Софіївська,12  с.Гереженівка Уманський район  Черкаська область,  20356, тел. (04744) 9-66-31,

                E-mail:  gerejenivskasr@ukr.net           Код ЄДРПОУ 26261169             

                                               Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

16   березня   2016 р.                                                                         № 7-КП

 

Про початок  проведення в Гереженівській

сільській  раді  перевірки передбаченої

Законом України «Про очищення влади»

посадових осіб місцевого самоврядування

 

 

Відповідно до Закону України «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон,передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 та абзацу шостого Плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р, керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве  самоврядування  в Україні» »:

 

1. Здійснити в Гереженівській  сільській  раді заходи  з очищення влади (люстрації) шляхом проведення відповідної перевірки щодо:

Головних   бухгалтерів   сільської  ради  Богачук Тетяни Іванівни  та Ярошенко Ольги Василівни, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

2. Встановити дату початку проведення перевірки даних осіб, передбаченої Законом України «Про очищення влади» - з 16 березня 2016 року.

3. Визначити уповноваженою особою за проведення заходів з очищення влади шляхом проведення відповідної перевірки – секретаря Гереженівської сільської ради Стрембіцьку Світлану Миколаївну.

4. Секретарю сільської ради Стрембіцькій С.М.у терміни визначені законодавством України забезпечити:

4.1.   оприлюднення цього розпорядження на офіційному веб – сайті Гереженівської сільської ради;

4.2. ознайомити  головних  бухгалтерів  Гереженівської   сільської  ради    з цим розпорядженням;

4.3. оприлюднення цього розпорядження, заяв від 16.03.2016 р та декларацій за 2015 рік (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом) у pdf  на офіційному веб-сайті  Гереженівської   сільської ради;

4.4 підготовку та подання до Міністерства юстиції України повідомлення про початок проходження перевірки ;

4.5. оформлення належним чином завірених копій документів та підготовку запитів до відповідних органів для перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»;

4.6. підготовку та подання сільському голові довідки про результати перевірки, передбачено Законом України «Про очищення влади»

4.7. приєднання матеріалів перевірки  посадової особи до особової справи, відносно якої проведено перевірку.

5. Це розпорядження набирає чинності з дня його опублікування на офіційному веб-сайті Гереженівської сільської ради.

6. Контроль за виконанням  даного розпорядження  залишаю за собою.  

 

 

 

Сільський голова                                       Л.В.Бень

 

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру головного бухгалтера Гереженівської сільської ради Богачук Тетяни Іванівни за 2015 рік, а саме :

 

         Загальна сума сукупного доходу  складає 48127  гривень,  у тому числі  заробітна плата  18138  гривень, інші види доходів 29989 гривень. Доходи чоловіка - заробітна плата  49532 гривень.

         Богачук Т.І. є власником земельних  ділянок  площею 9117 кв.м. та 2283 кв.м..  ЇЇ чоловік Богачук В.А. володіє  земельною ділянкою  476  кв.м., земельним паєм 25600 кв.м. , житловим будинком 44,50 кв.м. та кватирою 80,0 кв.м. Він є власником автомобіля  Мазда -3 , 2006 року випуску.

 

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру головного бухгалтера Гереженівської сільської ради Ярошенко Ольги Василівни  за 2015 рік, а саме :

 

Загальна сума сукупного доходу  складає 48787 гривень,  у тому числі

заробітна плата  10735  гривень,  інші види доходів 38052 гривень.